1920 United States Federal Census
107,445,111 records
Change category or collection
Nimi
Sünd
Elukoht
Add details
Märksõnad
Veel
Match all terms exactly
Tühjenda ankeedivorm
Search in 1920 United States Federal Census
Nimi
Sünd
Elukoht
Add details
Märksõnad
Veel
Tühjenda ankeedivorm
CollectionDescriptionImage
1920 United States Federal Census
107,445,111 sissekannet
Ühendriikide 1920.aasta loendus, mis viidi läbi ühe kuu jooksul alates 5.jaanuarist 1920, andis Ühendriikide alaliste elanike arvuks 106 021 537 - kasv 15,0 protsenti 1910.a. loendusega võrreldes. 1920.aasta rahvaloendus katab 95 kuni 97 protsenti rahvastikust.<br><br>Föderaalsetel rahvaloendajatel kästi koguda informatsiooni iga isiku kohta, kes oli vastavas majapidamises loenduse päeval. Rahvaloendaja võis külastada majapidamist hilisemal kuupäeval, aga informatsioon, mida ta kogus, eeldati olevat inimeste kohta, kes olid majapidamises loenduse päeval. Rahvaloenduse alusühik oli maakond. Iga maakond oli jagatud loenduse piirkondadeks, iga loendaja kohta üks. Täidetud vormid saadeti Kaubandusministeeriumi Rahvaloendusekontorisse Washingtonis Columbia ringkonnas.<br><br>Föderaalsed loendused on tavaliselt usaldusväärsed, sõltudes informeerija teadmistest ja rahvaloendaja hoolest. Rahvaloendaja võis saada informatsiooni pere ükskõik millise liikme või naabri käest. Osa informatsioonist võis olla ebakorrektne või tahtlikult võltsitud.
Seotud kannete kategooriad:
Näidiskirje
sample record image
F. Scott Fitzgerald's HouseholdRamsey, Minnesota
Widely regarded as one of the greatest American writers of the 20th century, best known for his novel The Great Gatsby