1870 United States Federal Census
40,383,628 records
Change category or collection
Nimi
Sünd
Elukoht
Add details
Märksõnad
Veel
Match all terms exactly
Tühjenda ankeedivorm
Search in 1870 United States Federal Census
Nimi
Sünd
Elukoht
Add details
Märksõnad
Veel
Tühjenda ankeedivorm
CollectionDescriptionImage
1870 United States Federal Census
40,383,628 sissekannet
Ühendriikide 1870.aasta loendus, mis viidi läbi 1870.aasta juunis, andis elanike arvuks 38 555 983 - kasv 22,62 protsenti peale 1860.a. loendust.<br><br>1870.a. loendus oli esimene loendus, mis andis üksikasjalikku informatsiooni mustast rassist rahvastiku kohta, ainult mõni aasta peale Kodusõja kulminatsiooni, kui orjadele anti vabadus. 1870.a. rahvaloenduse rahvastiku hinnang on vastuoluline, kuna paljud usuvad, et see vähendas tegelikke rahvastiku numbreid, eriti New Yorgis ja Pennsylvanias.<br><br>Föderaalsetel rahvaloendajatel kästi koguda informatsiooni iga isiku kohta, kes oli vastavas majapidamises loenduse päeval. Rahvaloendaja võis külastada majapidamist hilisemal kuupäeval, aga informatsioon, mida ta kogus, eeldati olevat inimeste kohta, kes olid majapidamises loenduse päeval. Rahvaloenduse alusühik oli maakond. Iga maakond oli jagatud loenduse piirkondadeks, iga loendaja kohta üks. Täidetud vormid saadeti Kaubandusministeeriumi Rahvaloendusekontorisse Washingtonis Columbia ringkonnas.<br><br>Föderaalsed loendused on tavaliselt usaldusväärsed, sõltudes informeerija teadmistest ja rahvaloendaja hoolest. Rahvaloendaja võis saada informatsiooni pere ükskõik millise liikme või naabri käest. Osa informatsioonist võis olla ebakorrektne või tahtlikult võltsitud.
Seotud kannete kategooriad:
Näidiskirje
sample record image
Benjamin HarrisonIndiana, USA
23rd President of the United States